Membres del projecte

corpus

JOSEP QUER: Director

GEMMA BARBERÀ: Coordinadora del Corpus LSC

SANTIAGO FRIGOLA: Expert LSC

LALI RIBERA: Coordinadora de la Base de dades lèxica LSC

DELFINA ALIAGA: Anotadora

ALEXANDRA NAVARRETE: Revisora i intèrpret

AIDA VILLAÉCIJA: Revisora i intèrpret

DAVID FALGUERA: Anotador

 

Antics membres:

Noelia Hernández: Anotadora

Sara Costa: Intèrpret

Guillem Massó: Expert en bases de dades i corpus

Xavier Álvarez: Anotador