Inici

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de la comunitat de signants de Catalunya. Des del 2004 l’IEC ha donat suport a tot un seguit d’iniciatives de recerca i difusió d’aquesta realitat lingüística i cultural i ha intervingut activament en el seu procés de reconeixement legislatiu tant en l’àmbit català com en l’estatal. La Secció Filològica ha incorporat la LSC com un objecte més de la seva activitat científica i col·labora regularment amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya i amb les universitats en activitats de recerca i promoció de la LSC.

Amb la Llei de llengua de signes catalana aprovada pel Parlament de Catalunya el 26 de maig del 2010, l’Institut esdevingué l’autoritat normativa d’aquesta llengua que en promou la recerca i haurà d’establir-ne l’estàndard en un futur. Presentem la primera versió del Portal de la llengua de signes catalana com a pas inicial en aquesta direcció, amb la intenció que es converteixi en el lloc web de referència que reculli tots els recursos lingüístics disponibles en l’estudi de la LSC i els posi a l’abast dels seus usuaris, dels investigadors i de la societat en general.