Crèdits

Director científic: Josep Quer

Directora tècnica: Eva M. Rondoni

Coordinació tècnica: Gemma Barberà i Santiago Frigola

Autors: GRIN (Gramàtica i interpretació de llengües de signes)Delfina Aliaga, Josep Boronat, Santiago Frigola, Joan M. Gil, Pilar Iglesias, Marina Martínez, Josep Quer, Eva M. Rondoni

Signants: Delfina Aliaga i Santiago Frigola

Traduccions i correccions: Gemma Barberà, Madeleine Cases, Elena Castroviejo i Josep Quer

Edició CD-ROM: Gemma Barberà, Ramon V. Cervera i Santiago Frigola

Il·lustracions: Ramon V. Cervera i Noelia Hernández

Càmera i digitalització: Sergio Pérez

Aquestes pàgines de la Gramàtica bàsica de la LSC usen els mateixos materials que apareixen en l’edició en CD-ROM editat per la FESOCA i la Universitat de Barcelona ISBN 84-932511-9-4

cdrom