Contacte

Per a qualsevol qüestió referent a aquestes pàgines i el seu contingut poseu-vos en contacte amb la secretaria de la Llengua de signes catalana.

La Secció Filològica acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té encomanada. Així mateix, l’article 10 de la Llei 17/2010, del 13 de juny, de la llengua de signes catalana, assigna a l’Institut d’Estudis Catalans la funció d’autoritat normativa també en aquest camp, com a institució acadèmica que determina les normes lingüístiques de la llengua de signes catalana i n’impulsa la recerca i la sistematització.