Base de dades

corpus

Per poder organitzar i classificar tot el material enregistrat i anotat és imprescindible utilitzar una base de dades. La base de dades permet la cerca per diferents conceptes de manera ràpida i fàcil. Durant l’any 2016 vam dissenyar aquesta base de dades, que esperem poder programar i posar en línia a disposició dels usuaris ben aviat.

Tal com l’hem dissenyada, la base de dades permetrà fer dos tipus de cerca: una oberta al públic en general i una altra dirigida a investigadors o professionals.

La consulta oberta al públic en general podrà facilitar resultats d’acord amb els següents criteris de cerca:

  • Lloc de gravació
  • Activitat: d’entre les programades
  • Tipus de discurs: monòleg o diàleg
  • Gènere discursiu: descriptiu, argumentatiu o narratiu
  • Data de la gravació
  • Grup d’edat: de 18 a 30; de 31 a 50 i de més de 51
  • Sexe: home o dona

En canvi, la consulta per part d’investigadors o professionals que s’acreditin com a tals permetrà emprar filtres més específics, relacionats amb aspectes dels signants i del seu entorn lingüístic, social i educatiu. Per a dur a terme aquest segon tipus de cerca, caldrà registrar-se per obtenir unes claus d’accés.